5/5
Te invităm să experimentezi bucuria clienților fericiți. SHOP NOW

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), definește datele cu caracter personal drept „orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale”.
GDPR extinde definiția datelor cu caracter personal. Acest lucru poate include acum identificatori online și chiar date genetice și biometrice, cum ar fi amprentele digitale, scanarea retinei, recunoașterea vocală și recunoașterea facială. Parolele sunt, de asemenea, considerate date personale în cadrul GDPR.
Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

EXEMPLE DE DATE CU CARACTER PERSONAL:

 • Nume și prenume;
 • Adresa de domiciliu;
 • Adresa de e-mail, cum ar fi prenume.nume@societate.com;
 • Un număr de act de identitate;
 • Date privind locația (de exemplu, funcția de date privind locația disponibilă pe un telefon mobil);
 • O adresă de protocol de internet (IP);
 • Un identificator de modul cookie;
 • Identificatorul de publicitate al telefonului dumnevoastră;

SCOPUL CULEGERII ȘI PROCESĂRII DATELOR PERSONALE

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în scopul promovării produselor comercializate de Miral Fashion LNT SRL. In timpul vizitei dumneavoastră, pe pagina noastră de internet, serverul web înregistrează în mod standard, printre altele, următoarele date:
– informații referitoare la browserul și sistemul de operare,
– pagina de internet din care ne vizitați,
– paginile noastre de internet pe care le vizitați,
– data vizitei și, din motive de siguranță, de exemplu pentru recunoasterea unui atac asupra paginilor noastre de internet, și pe o durata de șapte zile, adresa IP care v-a fost alocată de provider-ul de servicii internet.
Cu exceptia adresei IP, datele dumneavoastră personale nu vor fi salvate decât atunci când ni le oferiti dumneavoastră, de exemplu atunci când vă înregistrati, când participați la un sondaj de opinie sau la un concurs cu premii sau când efectuați o comandă.

CINE ARE ACCES LA DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Pe durata prelucrării datelor cu caracter personal, operatorul de date sau persoana împuternicită de operatorul de date are acces la acestea.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoatră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a atinge scopul pentru care au fost furnizate sau cât este cerut prin legile aplicabile. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

FORMULARE ONLINE

Prin folosirea sau trimiterea datelor dumneavoastră, prin intermediul formularelor din cadrul paginii web, vă dați acordul expres și neechivoc ca datele obținute în urma înregistrării să fie procesate și folosite de către Miral Fashion LNT SRL, exclusiv pentru acțiuni de marketing, evidența comenzilor și a clientilor, studii de cercetare de piață, pentru a vă trimite informații despre produse, servicii și alte activitati ale Miral Fashion LNT SRL, astfel: prin poștă, telefon, email.

FOLOSIREA ȘI TRANSMITEREA DATELOR CU RESPECTAREA LEGII

Miral Fashion LNT SRL va folosi datele personale în scopul administrării tehnice a paginii de internet, pentru evidența comenzilor și a clienților, pentru sondaje de produs și pentru marketing, dar numai în masura în care acest lucru este necesar.
Transmiterea datelor personale unor autorități sau instituții de stat se va face numai în cazul în care suntem obligați la aceasta, conform prevederilor legale valabile pe plan național. Personalul, agențiile și distribuitorii noștri sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor.

NEWSLETTER

Pe pagina noastră de internet aveți posibilitatea de a vă abona la diverse newslettere, datele oferite la abonare vor fi utilizate exclusiv pentru trimiterea newsletter-ului, în masura în care nu ați consimtit la alte utilizări ale datelor. Aveți posibilitatea de a opri oricând abonamentul la newsletter, utilizând posibilitatea de dezabonare oferită la finalul fiecărui newsletter.

SIGURANȚA DATELOR

Miral Fashion LNT a luat toate măsurile tehnico-organizatorice de siguranță pentru a proteja datele administrate de noi impotriva manipulării, pierderii, distrugerii sau accesarii lor de către persoane neautorizate. Perfecționăm continuu măsurile de securitate a datelor și ne adaptăm la cele mai moderne standarde.

DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

Conform GDPR și Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție gratuită asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.
Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, prin email la adresa contact@miral-fashion.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
Daca unele din datele dumneavoastră sunt incorecte sau doriți să le modificati, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.
Totodată, orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, aceasta mentțiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu. De asemenea, orice persoana are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic continutul acesteia.

LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

Titularul site-ului nu își asumă nici o răspundere pentru nici un eventual prejudiciu rezultat din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Continutul site-ului este prezentat fără nici o garanție, de nicio natură. De asemenea, titularul site-ului nu își asumă nici o răspundere pentru conținutul site-urilor ce sunt administrate de terte părți, respectiv pentru orice link care face legătura între acest site și un altul.

0
  0
  Cosul tau